You are here: Home > Bez kategorii > Aspekty prawne wyceny nieruchomości.

Aspekty prawne wyceny nieruchomości.

Ustawa o gospodarce nieruchomościami wprowadza rozróżnienie wartości nieruchomości na kilka odrębnych pojęć prawnych. Można, zatem mówić o wartości rynkowej, wartości odtworzeniowej oraz wartości katastralnej nieruchomości. Wprowadzony zapisami ustawmy podział jest jednak zdecydowanie odmienny od norm wskazywanych przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych za wiążące. Dodatkowo przepisy, które są stosowane świecie, w tym również te ujęte np. w Międzynarodowych Standardach Wyceny również nie znajdują punktów wspólnych z definicjami polskiej ustawy. W Powszechnych Krajowych Standardach Wyceny znaleźć można rozróżnienie na pojęcia takie, jak wartość rynkowa, wartość odtworzeniowa, wartość katastralna, wartość bankowo-hipoteczna, wartość godziwa, wartość indywidualna, wartość ubezpieczeniowa oraz tak zwaną wartość dla wymuszonej sprzedaży nieruchomości. Nie są to jednak wszystkie przyjmowane warianty, o których można mówić w przypadku wyceny nieruchomości. Przyjęte, bowiem w ramach Międzynarodowych Standardach Wyceny definicje tego pojęcia mówią na przykład o wartości szczególnej, wartości synergicznej, która jest z kolei szczególnym wariantem wartości godziwej oraz wartości dla tak zwanego alternatywnego sposobu użytkowania. Brak jest w ramach tego zbioru pojęć takich jak wartość odtworzeniowa czy wartości katastralna. W gąszczu przepisów trudno odnaleźć prawidłową formę wyceny własnej nieruchomości warto, zatem sięgnąć po radę fachowca

Comments are closed.