You are here: Home > Bez kategorii > Dom wolnostojący.

Dom wolnostojący.

Kupując nieruchomość, mając możliwość wyboru wolnostojącego domu, trzeba pamiętać, że z uwagi na autonomiczność zarówno budynku jak i posesji, można pozwolić sobie na niekiedy zupełne wręcz odcięcie się od sąsiadów, zgiełku ulicy czy po prostu od całego otoczenia. Można tym samym poczuć tę odrobinę wolności, która wynika zarówno wprost z faktu wyraźnej, widocznej granicy własnej prywatności, oraz ze świadomości bycia właścicielem terenu wraz z budynkiem, co daje poczucie pana na włościach. Wyraźnie jest to widoczne, kiedy właściciele domów otaczają swoją posesję solidnym, często topornym, a niekiedy wręcz do przesady wysokim ogrodzeniem zasłaniającym zupełnie widok na posesję. Często w tych przypadkach pierwszym skojarzeniem jest tworzenie przez danych mieszkańców swoistego rodzaju swojej własnej, prywatnej twierdzy, a nawet pewnej formy więzienia. Dla osób zamieszkujących w domach, poza szeregiem obowiązków wynikających z konieczności dbania tak o budynek jak i o posesję jedną z ważniejszych kwestii przemawiających za własnym domem jest to, że poczucie bycia u siebie i powstająca z tego tytułu swoboda rekompensuje wszelkie ewentualne niedogodności wynikające z obowiązków domowych. Idąc dalej tym tropem, trzeba pamiętać, że w polskiej tradycji, istnieje swoisty wzór domu-dworku, stąd dla wielu dom jest swoistym przejawem staropolskiego porzekadła, że „szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie”.

Comments are closed.