You are here: Home > Bez kategorii > Mieszkanie plusy i minusy.

Mieszkanie plusy i minusy.

Zakupując nieruchomość, decydując się na mieszkanie trzeba pamiętać o tym, że w przeciwieństwie do domu czy to wolnostojącego czy tak zwanego bliźniaka mieszkanie w pewnym sensie znika w otoczeniu i tym samym staje się kolejnym z wielu okien, które można obserwować na elewacji budynku. W wyniku takiego stanu lokator otrzymuje poczucie swoistej anonimowości, a nawet do pewnego stopnia znikania w gęstym tłumie innych mieszkań. Dla wielu osób taka sytuacja jest obfitym źródłem z którego płynie poczucie bezpieczeństwa. Kolejnym argumentem, który można uznać za pozytyw przemawiający za mieszkaniem jest aspekt czysto ekonomiczny. Wynika to wprost z faktu, że czy to wolnostojący czy zabudowany szeregowo dom, będący z definicji obiektem dużym, od samego początku od swego właściciela wymaga sporych nakładów czasu oraz środków. Ponadto stając się panem na swoich włościach, równocześnie właściciel domu staje odpowiedzialny za całość infrastruktury wokół, jak i w samym domu. Mieszkanie na tym tle wypada, jako obiekt mniej wymagający zarówno pod kątem nakładów finansowych, jak i organizacyjnych. Poza oczywistą różnicą wynikającą z braku posesji wokół miejsca zamieszkania jest to efektem choćby tego, że mieszkania objęte są swoistym serwisowaniem infrastruktury wokół nich przez zarządców nieruchomości. Jasno z tego wynika, że decydując się na mieszkanie kosztem mniejszego poczucia wolności uzyskujemy większą wygodę.

Comments are closed.